Bitter Blood (2014)

A rookie detective assigned to the Ginza Police Station finds himself partnered with his estranged father. Together with the rest of the team, they solve crimes as an old adversary plots to take revenge on father and son.

Release Date: 2014-04-15
Seasons: 1
themoviedb icon 9.0/10
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 45
Atsuro Watabe
Atsuro Watabe
Akimura Shimao
Tetsushi Tanaka
Tetsushi Tana...
Hisashi Koga
Shiori Kutsuna
Shiori Kutsun...
Hitomi Maeda
Sarutoki Minagawa
Sarutoki Mina...
Kaoru Togashi
Mitsuru Fukikoshi
Mitsuru Fukik...
Toshifumi Inaki
Takeru Satoh
Takeru Satoh
Natsuki Sahara
Katsumi Takahashi
Katsumi Takah...
Kensuke Kagiyama
Write one

Sorry, no results found.