New Gods: Nezha Reborn (2021)

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true hero.

Directing:
  • 赵霁
  • Zhao Ji

Writing:
  • Mu Chuan Chen

Stars:
Release Date: 2021-02-06
themoviedb icon 8.7/10
  • Country: CN
  • Language: 普通话
  • Runtime: 116
Tianxiang Yang
Tianxiang Yan...
Li Yunxiang (voice)
Zhang He
Zhang He
Masked Guy (voice)
Li Shimeng
Li Shimeng
Dr. Su Junzhu (voice)
Yaohan Zhang
Yaohan Zhang
Father (voice)
Guo Haoran
Guo Haoran
Li Yunxiang's Bother (voice)
Dashiell McGaha-Schletter
Dashiell McGa...
Tiger (voice)
Jonny Siew
Jonny Siew
Ao Bing (voice)
Zhang Yaohan
Zhang Yaohan
Father (voice)
Write one

Sorry, no results found.